วันนี้ (วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557) มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน และหนึ่งในนั้นคือ การบอกเล่าปัญหาที่พบในวันที่ 2 ของการพัฒนา Software Product ด้วย Scrum ของทีม 2  และการเสนอแนะทางแก้ไขจากประสบการณ์ที่เคยประสบภัยมาก่อนของทีม 1 ที่ผ่านร้อน ผ่านหนาว มาแล้ว 6 Sprints บรรยากาศของการแบ่งปัน และช่วยเหลือกัน สำหรับผมมันดูอบอุ่น

รุ่นที่ 1

จากจุดเริ่มต้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ค่ายฝึก Scrum for Delivery Team ค่ายที่ 1 ของ สมาชิกจากบริษัท gosoft เกิดขึ้น และอยู่กันในค่ายตลอด 5 วัน เราไม่สนใจว่าสมาชิกที่มาจะสวมหมวกอะไร Programmer, System Analyst, Tester หรือ อื่นๆ พอมาอยู่ในค่ายทุกคนคือ ทีม ที่ต้องร่วมคิด วางแผน และทำงานด้วยกัน เพื่อส่งมอบของออกมาให้ได้ โดยใช้ Scrum ในการกำหนดจังหวะ และเสริมเรื่องทักษะ และการฝึกฝนองค์ความรู้ใหม่ๆ จาก XP มาใช้

จบวันปิดค่ายฝึกรุ่น 1 แม้ผมจะไม่ได้อยู่ แต่ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอด 4 วัน รวมทั้งวันสุดท้ายเช่นกัน

Album รวมภาพค่าย รุ่นที่ 1: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152067229452371.1073741829.649882370&type=1&l=d94dad37d1

รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ค่าย Scrum for Delivery Team เปิดอีกครั้งเพื่อต้อนรับชาวค่ายจาก gosoft รุ่นที่ 2 รุ่นนี้มากันจากหลากหลายบทบาททั้ง Project Manager, Programmer, Tester, Test Leader, Service Manager, System Analyst, Quality Assurance และ Management ที่มาร่วมอยู่ค่ายด้วยกันตลอด 5 วัน ยังคงใช้ Scrum ในการกำหนดจังหวะ และเสริมเรื่องทักษะ และการฝึกฝนองค์ความรู้ใหม่ๆ จาก XP มาใช้ แต่เพิ่มเติมเรื่องของ Lean เข้าไป และ Craftmanship ก็ฟินกันไปตลอด 5 วัน

Album รวมภาพค่าย รุ่นที่ 2: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152245494662371&type=1&l=544204ba76

ทีม และ ทีม

ณ ถึงตอนนี้ ผมและทีม Coach ที่ประกอบไปด้วย พี่พฤทธิ์ และ พี่ปุ๋ย (Somkiat.cc) มี ทีมที่ต้องดูแล และฝึกฝน เพิ่มจาก 1 เป็น 3 ทีม และวันที่ 1 ของ Sprint 1 ของทีม 2 ผมเชิญทีม 2 มาพบปะพูดคุยกับทีม 1 ซึ่งใช้ Scrum เป็นเพื่อนร่วมเดินทางในเส้นทางของ Agile มาก่อนแล้ว 6 Sprints เพื่อให้ได้รับฟังมุมมอง และแนวทางในการที่จะเริ่ม จากประสบการณ์ตรงของสมาชิกแต่ละคนของทีม 1 และเพื่อให้สมาชิกของทีม 2 ได้ถามข้อสงสัยต่างๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย

ทีม 1

ในมุมมองผม สมาชิกของทีม 1 สามารถ และพร้อม ที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะมุมมอง กับคนอื่นๆ ได้ ภายใน gosoft เอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ ปัญหา การแก้ไข ความสุข ความสนุก ความเหนื่อย และอะไรต่อมิอะไรที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง 6 Sprints ส่วนตัวผมเองที่ดูแล และฝึกทีมนี้มาเขาพร้อมที่จะเริ่มแบ่งปันให้แต่คนอื่นๆ ได้แล้ว สมาชิกในทีมทุกๆ คนพร้อมที่จะเริ่มเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำ มุมมอง และพาผู้ที่สนใจทำได้ ในระดับหนึ่งแล้ว

ทีม 2

นอกจากการฝึกฝนที่จะได้รับจาก องค์ความรู้ และประสบการณ์ จากทีม Coach แล้วนั้น ผมตัดสินใจที่จะให้ทีม 2 ได้รับฟัง และพูดคุย กับสมาชิกของทีม 1 เรื่อยๆ เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า CoP หรือ Community of Practice ขึ้นภายใน gosoft เอง เพื่อให้เริ่มเกิดขึ้น และดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยการขับเคลื่อนของบุคคลากรของ gosoft เอง

Give and Take

สำหรับผมแนวทางการสร้าง และทำให้ Agile สามารถดำรงอยู่ได้นาน การขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือเองของทุกคนใน gosoft การเริ่มสร้าง CoP หรือ Community of Practice โดยเริ่มจาก ทีม 1 และ ทีม 2 ในรูปแบบของ Give and Take เป็นทั้ง ผู้ให้ และผู้รับ ในเวลาเดียวกัน

ณ วันนี้

  • ทีม 1 เป็นทั้ง ผู้ให้ (Give) คำแนะนำ มุมมอง และอื่นๆ กับ ทีม 2
  • ทีม 1 ก็เป็น ผู้รับ (Take) ในส่วนของการฝึกฝนทักษะทางอ้อม (Soft Skills) การวิเคราะห์เมื่อได้รับฟังปัญหา หรือคำถาม เพื่อกลั่นกรองให้ได้ คำตอบ หรือคำแนะนำ ออกมา พร้อมกับ การสื่อสารออกไป ซึ่งแฝงไปด้วยการฝึกฝนหลายๆ สิ่งไปพร้อมๆ กันด้วยโดยทีมไม่รู้ตัว
  • ทีม 2 เป็น ผู้ให้ (Give) โอกาสที่ ทีม 1 จะได้แบ่งปัน และฝึกฝนทักษะทางอ้อม (Soft Skills)
  • ทีม 2 เป็น ผู้รับ (Take) รับฟัง คำแนะนำ มุมมอง ข้อคิด และอื่นๆ จาก ทีม 1 ซึ่งเคยเจ็บมาก่อน

ณ วันจากลา

พอถึง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ทีม Coach จะเริ่มถอนตัวออกทีละคน เพื่อให้การดำรงอยู่ และการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานในการพัฒนา Software โดยแบบ Agile ใน gosoft ดำรงอยู่และขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยพลังของ gosoft เอง โดยผมเองก็หวังว่า CoP, Community of Practice จะเป็นส่วนเสริมให้เกิดขึ้นได้ และคงอยู่ไปเรื่อยๆ  ณ จุดที่ต้องจากลากันระหว่าง gosoft และ ทีม Coach

 

เขียนเพราะผมฟินมากๆ สำหรับ “ความผิดปกติที่ปกติ” ที่เกิดขึ้นวันนี้

 

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 22:22น.
จตุจักร กรุงเทพมหานคร