คลอดได้สักที่กับ blog ที่นี่ … กำลังพยายามทั้งตกทั้งแต่ง แต่ยังไมไ่ด้ดังที่อยากให้เป็น แต่ไงก็นะ ขอเปิด post เอาฤกษ์เอาชัยสักหน่อยละกัน

หลายคนคงได้ดู Coach Carter กันแล้ว ยิ่งคอบาส ด้วยแล้วคงอินน่าดูเลย เช่นเดียวกับผมเหมือนกัน

หนึ่งประโยคที่ Coach Carter ถาม Timo ก็คือ “What’s Your Fear?”

ซึ่งผมก็นึกใจในว่า ไอ้ประโยคนี้แหละ มันจะต้องเป็น Highlight ของเรื่องนี้ และในที่สุด…

Timo ก็ได้ยืนขึ้นตอบคำถามที่ Coach Carter ถามมาตลอด

Continue reading