อันสืบเนื่องด้วยจะต้องไปแบ่งปันประสบการณ์ในการทำ Knowledge Management ให้กับนักศึกษา ป.โท ที่สวนดุสิต เมื่อประมาณเดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา ก็เลยจะต้องหาข้อมูลเพื่อเตรียม Slide ที่จะใช้ประกอบการแบ่งปัน จนได้ไปเจอกับ Blog ของพี่สาวคนหนึ่งที่รู้จักกันใน Twitter นามว่า พี่ปู (@LearnByDoing) จึงได้ขออนุญาตินำข้อมูลจาก Blog ของพี่ปู (KM in Business)ไปใช้ประกอบการแบ่งปันประสบการณ์

Passion > Knowledge Sharing > Community of Practice

3 คำนี้เป็น 3 คำที่ผมชอบมากมายเป็นการส่วนตัวเพราะเป็นข้อสรุปของคำว่า Knowledge Management ตามที่พี่ปูได้เขียนใน Blog ดังนี้
Continue reading