1395444_10152042755836474_1812791808_n

รูปจาก facebook พี่ปอม Kulawat

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ได้ไปเปิดชั้นเรียน Agile for Executive ณ ที่แห่งหนึ่งในซอยเอกมัย โดยร่วมสอนและแบ่งปันกับ พี่ปอม Kulawat ซึ่งโดยแบ่งเป็นส่วนของผม 1 วัน แนะนำว่า Agile คืออะไร? และ พี่ปอม 2 วัน ในส่วนของ Product Owner และเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ จบการสอนในแต่ละวันเราสองคนก็จะทำ Retrospective และ สองวันแรก สิ่งที่เราสองคนได้จาก Retrospective ของคนที่นั่งเรียนกับเราคือ “ผู้บริหารไม่ต้องการเสียเวลากับเกมสันทนาการมากนัก!”

Continue reading