มีคนบอกไว่ว่า คำว่า ฟัง (Listen) ในภาษาอังกฤษนั้น ใช้ตัวอักษรชุดเดียวกับคำว่า เงียบ (Silent) ต่างเพียงการจัดวางตัวอักษรเท่านั้น ทั้งคำว่า “ฟัง” และ “เงียบ” ต่างมีความหมายลึกซึ้งในตัวมันเอง คนที่จะฟังคนอื่นได้ต้องรู้จักเงียบ รู้จักที่จะฟังคนอื่นด้วยใจ

เมื่อพูด หรือนึกถึงคำว่า “ความเงียบ” แต่ละคนก็จะมีความรู้สึกต่างๆ กันไปกับคำนี้ ส่วนตัวเองผมเป็นคนชอบความเงียบ ความเงียบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุข เมื่อได้นั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบทำให้ผมเองได้คิดทบทวนหลายๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งดี และร้าย ทั้งที่ตัวเองกระทำ และถูกกระทำ ในเวลาเดียวกันความเงียบก็ทำให้ผมเกิดสมาธิด้วยเช่นกัน
Continue reading