1560717_10151790358467371_1193139200_n

ค่ำคืนนี้นั่งคิดทบทวนการสอน Agile/Scrum Workshop (Spartan) ในโครงการ SDLC ของ Sofrware Park Thailand กรุงเทพ รุ่น 5 เปิดค่ายวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 และปิดค่ายวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ค่ายนี้ได้ ป๋าบอย (Thawatchai J.) และ พี่ปุ๋ย (Somkiat P.) มาช่วย สนุกสนาน แต่ก็ยังคงความเข้มข้นไว้เหมือนเดิมสำหรับค่าย Spartan ที่ โหด มัน ฮา 🙂

Continue reading