พวกคุณเผา พวกเราจะช่วยกันดับ และพวกเราจะช่วยกันสร้างขึ้นใหม่ “ประเทศไทยจะไม่แพ้”

ที่มา: Jom Meekun-iam’s Photos – Wall Photos